Дебат "Политиките за промените в климата в България след COP21"

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща".

С участието на Боряна Каменова (директор на дирекция "Политика по изменение на климата") и МЗХ, представено от инж. Спас Тодоров (началник на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“, дирекция "Развитие на горския сектор"). Гражданският сектор ще е представен от Георги Стефанов от "Коалиция за климата".