До 23 януари е срокът за становища по някои от проекто-заповедите за защитените зони от мрежата Натура 2000

снимка на Стефан Аврамов

През ноември 2014 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна постепенен процес на  обявяване заповеди за 234 защитените зони от мрежата Натура 2000 с публикуване на проектозаповедите за първите пет от тях. Едномесечен е срокът, в който граждани и експерти могат да дадат становища по проектите за режими на защита за зоните по местообитанията, като е важно тези режими да дават достатъчни гаранции за опазване на важните за Европа видове в България. Срокът за публикуваните през ноември проекто-заповеди е изтекъл, но предстои разгеждане на становища за заповедите от декември, като първи предстоящ срок за подаване е 10 януари – за проекто-заповедите, публикувани на 10 декември. Обявените проекти на заповеди можете да намерите на страницата на МОСВ.

Публикувани  на 10 ноември 2014 г. :

На 10 декември 2014 г. бяха публикувани още осем проектозаповеди със срок за подаване на становища до 10.01.2015 г.:

На 17.12.2014 г. бяха публикувани следващите пет проектозаповеди със срок за подаване на становища до 17.01.2015 г:

На 23.12.2014 бяха публикувани проектозаповеди за още 7 защитени зони със срок за подаване на становища до 23.01.2015 г:

както и за промяна на заповеди за две зони, които са едновременно и зони по Директивата за дивите птици със срок за подаване на становища до 23.01.2015 г:

Едномесечен е срокът, в който граждани и експерти могат да дадат становища по проектите за режими на защита за зоните по местообитанията, като е важно тези режими да дават достатъчни гаранции за опазване на важните за Европа видове в България. Обявените проекти на заповеди можете да намерите на страницата на МОСВ.