Какво свършихме за "зелените закони" през последните три месеца?

снимка на Андрей Симеонов

С наближаването на края на лятото на 2015 г., което, за щастие, поне досега не беше белязано от природни катаклизми в България, наближават и изборите за местна власт. На фона на очакваните дебати за посоката и начинанията, които ще определят управлението на общините у нас през следващите четири години, инициативата „Зелени закони” - онлайн и „на живо”, отново ще акцентира върху устойчивите политики за околна среда. 

Но преди това, да напомним, че през това лято осъществихме много стъпки по мониторинг, като започнахме нов проект -   “Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси”, фокусиран върху работа по мониторинг на институциите, прилагащи природозащитните закони, с подкрепата на  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

С прикачения бюлетин обобщаваме работата си от последните три месеца по застъпничеството за по-"зелени закони".

 

 

Прикачени файлове