На 16 юни 2015 г., в Културен център Г–8 се състоя работна среща за нужните промени в Закона за горите