Обобщение на резултатите от проекта

снимка на Вера Стаевска

Проектът „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ приключва с края на април 2015 г. Кратко обобщение на мониторинга и дебатите "Зелени закони", осъществени от екипа на проекта, можете да видите в приложената финална публикация. Благодарим на всички, които участваха и ни подкрепиха! Очаквайте продължение на инициативата "Зелени закони"  със следващия проект на Сдружение за изследователски практики, започващ през юни 2015г.

Снимки от финалната среща на 23 април 2015г с колеги и партньори по проекта можете да видите в приложена папка.

 

Прикачени файлове