Проектите, подкрепени от Българо-швейцарската програма за сътрудничество

снимка на Вера Стаевска

Швейцарското междинно звено, координатор на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, представи електронен вариант на книжката „Гражданско общество, партньорства, мрежи“. Книжката дава информация за финансирането от програмата и представя всеки проект на една страница. На стр. 18 можете да видите основната информация по проекта ни "Да говорим (на) открито".

(Можете да видите книжката като приложен документ)

Прикачени файлове