Предизборни vs. Следизборни

Tаблици по партии по конкретните теми, които експертът на Сдружение за изследователски практики проследява и застъпеността им в платформите и действията на партиите:   означава "присъства",   означава "липсва. При маркирането на следизборните инициативи са разгледани законодателните предложения на парламентарно представените партии. Маркирането на   "присъства" при тях не означава позитивно предложение, а изобщо законодателно предложение по дадения приоритет.

1. ГЕРБ

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Приемане на енергийна стратегия

   

Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

   

По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

   

Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

   

Газова (не)зависимост

   

2. БСП

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Приемане на енергийна стратегия

     

Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

     

По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

   

Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

   

Газова (не)зависимост

   
3. ДПС
Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Приемане на енергийна стратегия

    

Масовизиране на мерките за енергийна ефективност

    

По-широко въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)

    

Стратегия за действие на класическата енергетика – АЕЦ и ТЕЦ

    

Газова (не)зависимост

    
6. ДБГ