Изработване на Общи устройствени планове на общините

 Забавяне на процеса по изработване на Общи устройствени планове на общините - приоритет за политически действия на местно ниво.

Определянето на вида и функциите на териториите се основава най-често на подробни устройствени планове, което всъщност представлява отказ от планиране.