Липса на устройствени документи на национално, регионално и местно ниво

Липсата на Националната концепция за пространствено развитие e приоритет за устройство на териториятал Необходимо е развитието на:

  1. Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2;
  2. Регионални схеми за пространствено развитие на областите и на концепции за пространствено развитие на общините.