Дирекции на паркове

Кореспонденция с дирекции на паркове, както и с изпълнители на обществени поръчки свързани с разработка на актуализации на планове за управление на национални и природни паркове през периода юни 2015 г. - март 2016 г.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg