Съобщение за грешка

  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in block_block_view() (line 247 of /home/zeleniza/public_html/modules/block/block.module).

Предизборни vs. Следизборни

Предвид на липсата в практически всички предизборни документи на ясно формулирани приоритети, свързани с политики за реагиране на промени в климата, а в повечето от тези документи - дори споменаване на някакви действия и мерки в това отношение, не може да се прави съпоставка между предлагани/ заявени в предизборните програми/ платформи и осъществени в рамките на една година приоритети.

Разгледаните предизборни програми/ платформи на партии и коалиции за парламентарните избори 2013 г. в голямата си част се състоят от изброяване на мерки и действия за решаване на конкретни проблеми, които не са структурирани около политики и приоритети за осъществяването им според съответната политическа сила. Конкретно по отношение на политики за реагиране на промени в климата в предизборните програми/ платформи на партии и коалиции, участвали в парламентарните избори 2013 г., няма разбиране за важността им и необходимостта от тях, което обяснява липсата в повечето предизборни документи дори на споменаване на свързани с такава политика действия и мерки сред предлаганите. По тази причина като правило няма и предлагани законодателни или управленски стъпки за постигането им. Като цяло, предизборната програма на ПП ГЕРБ се доближава в най-голяма степен до формат на заявени приоритети по темата „климатични промени“ и това е единствената партия със законодателна инициатива (внесен законопроект) по тази тема до момента.

 

Tаблици по партии по конкретните теми, които експертът проследява и застъпеността им в платформите и действията на партиите:   означава "присъства",   означава "липсва".

1. ГЕРБ

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Задължителните национални цели като принос за постигане на общите европейски цели до 2020 г.

   

Осъществяване на политика и конкретни мерки за адаптиране към климатичните промени

   

Интегриране на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020

   

 

2. БСП

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Задължителните национални цели като принос за постигане на общите европейски цели до 2020 г.

   

Осъществяване на политика и конкретни мерки за адаптиране към климатичните промени

   

Интегриране на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020

   
 
3. ДПС
Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Задължителните национални цели като принос за постигане на общите европейски цели до 2020 г.

   

Осъществяване на политика и конкретни мерки за адаптиране към климатичните промени

   

Интегриране на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020

   

 

4. Атака

Приоритет Предизборни програми Следизборни инициативи

Задължителните национални цели като принос за постигане на общите европейски цели до 2020 г.

   

Осъществяване на политика и конкретни мерки за адаптиране към климатичните промени

   

Интегриране на политика за реагиране на промени в климата в СП и ОП за периода 2014-2020

   

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари