Да не се отказваш: Работата ни за Черноморието

Тома Белев за  работата ни за устройство на Черноморието: Независимо колко време ни струва, независимо какви усилия ни струва, ако обичаш и искаш да съхраниш природата, има начини. Важното е да не се отказваш.
 
След 10 години работа на Зелени закони, макар и без важен напредък за промяна в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие  с подпис на министъра на околната среда през март (месец след заснемането на интервюто) беше одобрено наше предложение за възстановяване на Защитена местност Камчийски пясъци - най-дългият незастроен плаж, убежище на огромни дюни, граничещи с лонгозни гори с богато биоразнообразие. Повече за нея - в коментар.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари