Новини от Биоразнообразие и гори

Възстановяване на защитата за Камчийски пясъци!

Камчийски пясъци е най-големият дюнен комплекс в Българпия и единственият, заобиколен от лонгозна гора. Днес комисия, назначена от Регионалната инспекция по околна среда и водите, заедно с представители на Министерството на земеделието и храните и всички засегнати собственици разгледаха предложението ни за възстановяването на защитата за местността, незаконно отменена през 2006 г.

преглед

Идеята за увеличаване на дърводобива в българските гори не намери подкрепа в Народното събрание

Вчера в Комисията по земеделието, храните и горите (КЗХГ) на 49-то Народно събрание беше изслушана по нейно искане Асоциацията на българските ползватели на дървесина (АБПД). От името на АБПД говореха г-н Красимир Дачев от „Свилоза” АД и г-н Боян Рашев от „Денкщат-България” ООД. Те представиха доклад, изготвен от „Денкщат България”, чиито изводи бяха насочени към идеята от 19 век – как ако не се секат горите ще изчезнат. Препоръките бяха добивът от българските гори да достигне до 11 млн. куб. м. – двойно спрямо изсеченото през 2023 г.

преглед

Становище за самостоятелна агенция по горите

На 10.01.2024 г. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съобщи, че рестартира процеса по преобразуване на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) в Държавна агенция по горите (ДАГ) към Министерски съвет (МС), в изпълнение на Управленската програма на Правителството за 2023-2024 г.
преглед

За да коментираш по темите е необходима безплатна регистрация.

Регистрирай се

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари