Контакти

За връзка с екипа “Зелени закони”
office@zelenizakoni.com

+359 885 989593 - Вера Стаевска, Ръководител проект

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg