Партньори

Проектът "Граждани и експерти за прилагане на зелените закони" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg 

 
 
 
 
 
 
Проектът "Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Проектът „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

              

Проектът се изпълнява в партньорство с   и в асоциирано партньорство с Икономедиа АД -
Проектът има медийната подкрепа на програма Бинар на Българското национално радио - и подкрепата на Коалицията от неправителствени организации и граждански групи

                                                                           

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари