Дебат "Енергетика и климат", 16 септември 2014 г. - 2 част

2 част от дебата на тема „Енергетика и климат” (16 септември, Червената къща, София) на граждани с кандидат-депутатите Валентин Николов (ПП "ГЕРБ"), Васил Филипов (ПП "НФСБ"), Трайчо Трайков (Реформаторски блок) и Борислав Сандов (ПП "Зелените"), експертите Петко Ковачев и Антоанета Йотова и модератор Иван Бедров. Проведен в рамките на проекта "Да говорим (на) открито" на Сдружение за изследователски практики 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари