Дебат "Политиките за промените в климата в България след COP21"

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща".

С участието на Боряна Каменова (директор на дирекция "Политика по изменение на климата") и МЗХ, представено от инж. Спас Тодоров (началник на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“, дирекция "Развитие на горския сектор"). Гражданският сектор ще е представен от Георги Стефанов от "Коалиция за климата".

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари