ГЕРБ, Реформаторите и Зелените за биоразнообразието и горите

Видеозапис от дебата на 19 май за биоразнообразието и горите между доц. Георги Костов (ПП "ГЕРБ"), Марта Георгиева (Реформаторски блок) и Андрей Ралев (ПП "Зелените"). 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари