3 май - краен срок за становища по изцяло нов Закон за концесиите

снимка на Вера Стаевска

Традиционно предпразнично, възможно е неочаквано да се приеме ключов Закон за концесиите, обсъждането за който е обявено с крайна дата 3 май. Философията е, че концесионерът е обществен благодетел и смисълът на концесията не е държавата да има финансова полза от нея - целта на закона е обявена като "да бъдат постигнати дългосрочни ползи от концесията, тъй като икономическата изгода от нея се изразява не с преките моментни ползи (приходи), а и с косвените ползи и с ползите за обществото в дългосрочен план". В мотивите е записана и възможност концесионерът да събира  местни такси и данъци вместо държавата - "С предложените промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се цели създаването на предпоставки концесионер, на който е възложено предоставянето на услуги, за които със закон е установено да се събират местни такси, да може да събира тези такси в своя полза."

 Снимка: Флашмоб от 24.02.2016 "Кого виждате в огледалото?" срещу проекта за узаконяване на нарушенията в концесията за ски-зона "Банско"

Ако смятате, че тези ключови промени трябва да бъдат подложени на обществен дебат - прочетете и пращайте становища с искане да се удължи срокът за обществени консултации поне 14 дни след празниците. Както бе гласувано на 20 април от Народното събрание с промени в Закона за нормативните актове, прието е при обсъждане на закони "срокът за обществени консултации от 14 дни да бъде увеличен на 30 дни"
 

Примерно становище с искане за организиране на 30-дневни и реални обществени консултации по Закона за концесиите ще намерите приложено тук.

Прикачени файлове: 
Файл template_stanovishte_koncesii_3mai.docx

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари