30 септември, дебат „Зелени закони" на Природа ФЕСТ – кой е зеленият дневен ред на гражданите?

снимка на Вера Стаевска

Как можем да постигнем по-добри политики за природата? Интересуват ли те гражданите? А политиците?

От 2014 г. досега от „Зелени закони“ работим за експертно наблюдение на политиките за природата и връзка и разговор между гражданите и представителите ни, за да могат тези политики да защитават интереса ни. Традиционно организираме дебати по конкретни закони и теми между политици и граждани. 10 години по-късно ви каним на среща, в която водеща дума имат гражданите, за да кажат:

  • Кои са водещите теми за природата за вас – вода, климат, почва, гори, море, въздух?
  • Виждате ли своите теми в приоритетите на политиците?
  • Кои са зелените закони, които трябва да се променят или приемат в следващата година?

Море, гори, планини, диви животни, чисти въздух и вода… Теми, които засягат и национални, и местни, и европейски политики. Но които рядко чуваме в предизборните приоритети, въпреки че тази година имахме избор за народно събрание, предстоят местни избори, а в началото на 2024 г. – и избори за Европейския парламент.

Нека се срещнем и обсъдим отново. Законите не се пишат сами, а народните представители се мотивират от избирателите си. Природата няма глас – има нас. Затова – да се видим и да поговорим на 30 септември, от 16 ч. в „Топлоцентрала“ ет. 2 в дебата „Зелени закони“ като част от „Природа Фест“, организиран от коалиция „За да остане природа в България“.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари