Агенцията по горите трябва да излезе от земеделието, но и да разработва бъдещите политики в сектора

снимка на Иван Радев

Представители на ловни, дърводобивни, лесовъдски, синдикални и природозащитни организации поискаха в най-кратки срокове да бъде създадена независимата Държавна агенция по горите, която да определя политиките в сектора. Публичната дискусия “Самостоятелност и единност на агенцията по горите като политическо ведомство”, на която инициативата “Зелени закони” и коалиция “За да остане природа в България” са съорганизатори, заедно с различни заинтересовани страни, се състоя в понеделник в София. 

Любомир Попйорданов, съветник в Министерския съвет, съобщи, че малко преди началото на срещата е разговарял с премиера Кирил Петков, който е изразил категорична позиция в полза на самостоятелна и политически оправомощена агенция по горите, способна да създава политики в горския сектор в полза на обществото и да упражнява контрол, както предвижда коалиционното споразумение. Г-н Попйорданов посочи, че това е приоритет за правителството и се работи за изпълнението на този ангажимент. 

Въпреки че в залата бяха представители на организации с много различен профил, всички бяха напълно категорични, че е важно новата агенция не просто да има контролни функции, но и да определя и изпълнява политиките в горския сектор. 

Друга тема, по която имаше пълно единодушие, е, че реформата трябва да се случи максимално бързо и законопроектът, чрез който агенцията ще стане самостоятелна, трябва да е готов и внесен в Народното събрание най-късно на 28 януари. 

Беше изказано съжаление, че правителството разработва проекта за реформа и независима горска агенция без координация с браншовите и природозащитни организации. Организациите се обединиха около искането за скорошно публично представяне на правителствения проект за независима Държавна агенция по горите.

Дискусия имаше и по въпроса трябва ли и държавните горски предприятия да преминат към новата агенция. Повечето организации са на мнение, че това е необходимо. Любомир Попйорданов обаче посочи, че подобна промяна няма как да се случи, ако не бъде изменено коалиционното споразумение и че засега държавните предприятия ще останат в Министерството на земеделието. Депутатът Александър Дунчев, който е бивш директор на Изпълнителната агенция по горите, заяви, че преразглеждането на коалиционното споразумение крие рискове и затова засега агенцията ще се сформира без държавните предприятия, но веднага след сформирането си тя ще изготви стратегия за горите в България, която ще предвижда преминаване и на горските предприятия под шапката ѝ. Александър Дунчев увери, че е проучил чуждия опит и че в цяла Европа не съществува подобно отделяне на стопанисването на държавните гори от ведомството, което управлява горския сектор. 

Заместник-министърът на околната среда и водите Тома Белев обърна внимание, че България има серия задължения, поети в рамките на Европейския съюз, които засягат горите, и които трябва да бъдат реализирани в близките няколко месеца. Той подчерта, че страната, срещу която има наказателни процедури от ЕК, няма време за губене и трябва да изпълни ангажиментите си, свързани с опазването на биоразнообразието.

Представителите на професионалните, браншовите и професионалните организации поискаха допълнителни срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, на които да имат възможност да дискутират изготвяните промени. Те бяха единодушни, че реформата в сектор гори трябва да се случи незабавно, без отлагане от шест или повече месеца. 

Пълен запис на срещата, съорганизирана от коалицията от природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България“, инициативата „Зелени закони“, КТ Подкрепа, Съюз на лесовъдите в България (СЛБ), Асоциация „Общински гори“ (АОГ), Асоциация на дърводобивните фирми, Национална федерация на ловците на трюфели в България (НФЛТБ), Национален съюз на българските ловци на трюфели (НСБЛТ), БУЛПРОФОР, Българска ловна асоциация, Български ловно-рибарски съюз, може да гледате тук.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари