Бъдещето на Черноморското крайбрежие през погледа на политическите програми

снимка на Тома Белев

През последните години скандалите свързани с посегателства срещу Черноморското ни крайбрежие ни възмущаваха и зиме и лете, преди, по време и след курортния сезон. Държавата, общините и собствениците на крайбрежни имоти имаха своите представи как трябва да изглежда крайбрежието на Черно море и ни изненадваха рядко приятно и по-често неприятно с реализацията им. Сега на 4 април ще гласуваме за ново Народно събрание и е добре да видим какви са обещанията на  основните политически субекти за бъдещето на любимото ни Черноморско крайбрежие.

В предизборната програма на партия ГЕРБ липсват послания свързани с устройството на морското ни крайбрежие. Единственото строителство, което откриваме в нея е на лодкостоянки и места за укритие на рибарски лодки, както и модернизиране на рибарските пристанища, изграждане на съоръжения за прием и обработка на нежелания улов и морски отпадъци. Партията залага на строителството на автомагистрала „Черно море“. По отношение на морския туризъм виждаме обещание за улесняване на законовата процедура за изграждане на къмпинг с цел развитие на този туристически продукт.

Синята икономика е представена чрез развитие и утвърждаване на научно-изследователска инфраструктура за мониторинг на водните екосистеми и морската среда , устойчиво използване на морските и водни ресурси и подкрепа за екологично отговорно предприемачество. Залага се на съхраняване и развитие на дребномащабния стопански риболов. По отношение ползването на морските ресурси се предвижда подкрепа за проучвания за природен газ и нефт в дълбоко Черно море и разумна експлоатация на живите водни ресурси и развитие на аквакултурите и управление на рибните запаси.

Българската социалистическа партия обещава „зелени“ урбанизирани територии и зелени сгради, като „основен и неотменим критерии за модерна архитектура“ за строителство по Черноморското крайбрежие.  Явно визията за това ново строителство е да се извършва далеч брега, защото в програмата се предлага мораториум върху строителството на поне 300 метра от морския бряг. Специално внимание трябва да се към един от акцентите на цялата им програма, а именно прекратяване на отдаването на концесии на морски плажове, което в дискусиите се представя като прекратяване и на съществуващите концесии и поемане на стопанисването на плажовете от държавата.

С програмата на партия „Има такъв народ“ не виждаме специално внимание на Черноморското ни крайбрежие, освен в областта на транспорта, където е заложено осигуряване на достатъчно средства по програмата „Увеличение използването на интермодален транспорт за свързване на градовете Русе и Варна” по финансиране и рехабилитация на речните и морски пристанища и създаване на терминали за общо участие на различни видове транспорт.

В програмата на Движението за права и свободи темите за Черноморското крайбрежие и Черно море липсват.

Обединение „Демократична България“ предлага спиране на застрояването на морския бряг и увеличаване на публичната собственост в зона А на черноморското крайбрежие чрез целенасочено изкупуване, започвайки с изкупуване на частните дюни. По отношение използването на морските ресурси се предлага опазването и защитата на екосистемата на Черно море чрез създаване на зони за мултифункционално използване и морско пространствено планиране и целеви проекти за защитените територии.

В областта на морския туризъм от обединението залагат на семейния туристически бизнес чрез насочване на европейски фондове към микро и малките предприятия в туризма,  като се предвиждат мерки за опазване на природните ресурси с повишаване на ангажираността на туристическите предприятия и посетителите с опазване на околната среда, оказване на подкрепа за запазване на природните зони, хабитати и дивата природа, свеждане до минимум и възстановяване на щетите над тях. Залага се на завишен контрол над употребата на рядко срещани и невъзобновяеми ресурси в развитието и експлоатацията на туристически съоръжения и услуги и на контрол над замърсяването на въздуха, водата, почвата и произвеждането на отпадъци от туристическите предприятия и посетителите

В програмата „2021 – 2025“ на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ по отношение на Черноморското крайбрежие се залага на  забрана на строителството по морския бряг. По отношение ползването на морските ресурси се залага на въвеждането на по-строги финансови мерки и по-строг контрол на рибарството в крайбрежните зони на Черно море.  Опазването на морето е адресирано като строги мерки за опазването на екосистемата на Черно море, реките, биологичното разнообразие и влажните зони. Коалицията предвижда изграждане на автомагистрала „Черно море“.

В предизборната програма на ВМРО-БНД  Черноморското крайбрежие е засегнато основно в сектор транспорт където се предвижда довършване на автомагистрала  „Черно море“ (кога ли е започнат?) и развитие на морските пристанища. От партията обещават и създаване на ежедневна връзка с ферибот Бургас – Батуми – Бургас.

Това са политиките за Черноморското крайбрежие  предложени от основните политически играчи  – най-често маркирани и често липсващи. Каква ще е то реално през следващите години ще зависи от волята на всеки, който гласува на изборите на 4 април.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари