БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - „ГОРДИЕВИЯТ ВЪЗЕЛ" В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

снимка на Мъгърдич Хулиян

Ако проследим практиката на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в последните години, особено в нормотворческата дейност, последното нещо, което бихме си помислили е, че има проблем със статута на браншовите организации в земеделието. Последните имат широк достъп до работните групи и не само - вземат активно участие във всички инициативи на министерството, включително и PR такива, и често заявяват позиции по категоричен и дори неприличен за МЗХ начин, ако се наложи.

На фона на тази наглед организирана масовка, изглежда невъзможен фактът, че вече двадесет години Законът за браншовите организации в земеделието е проект, обречен на вечната фаза „Обсъждане“. Ако се задълбочим в причините, те биха се оказали повече, отколкото бихме искали да научим, нo като че ли най-очевидната и най-слабо коментирана е нежеланието на самите организации да попаднат под обща регулация или да положат усилие да преструктурират дейността в полза на своите членове, а не на лобистки заявки.

Пълния анализ може да прочетете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари