„БУРГАС – АЛЕКСАНДРУПОЛИС“ ВСЕ ПАК ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕН. ПО ТРУДНИЯ НАЧИН

снимка на Петко Ковачев

В отговор на искане от 15.07.2015 г. за достъп до обществена информация от "Зелени закони", свързано с бъдещето на проекта за нефтопровод „Бургас – Александруполис“, от Министерството на финансите (МФ) отговарят (виж прикачения документ), че България е предприела действия за ликвидацията на международната проектна компания „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“ (Холандия) пред местен търговски съд, въпреки несъгласието на руския и гръцкия акционери. От 01.08.2012 г. дейността на компанията е замразена, а УС е възложил на фирмата „Вистра“ (Холандия) да изпълнява функциите на управляваща компания, която да представлява ТБП пред холандските власти. МФ твърди, че след ликвидацията на международната проектна компания ще последва и ликвидация на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“, която е акционер в холандската компания.

В тази връзка остават следните въпроси:

1. Какъв е смисълът от харченето на няколкостотин хиляди лева годишно в „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ - главно за хонорари – вместо дейността на компанията да се замрази?

2. Каква е конкретната роля на тази компания, която не позволява бързото й закриване при положение, че „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“ (Холандия) има собствен клон, който е регистриран и действа в България, („Транс Болкан Пайплайн Б.В. - клон България“ КЧТ) с предмет на дейност: „проектиране, изграждане, инженеринг, осигуряване, възлагане, поддръжка, експлоатация, управление, притежаване и финансиране на нефтопровод от Бургас, България до Александруполис, Гърция и цялата свързана с него инфраструктура за приемане, транспортиране и доставка на суров петрол“ и чиято дейност е замразена към август 2013 г.?

Прикачени файлове: 
PDF icon zdoi_burgas_aleksandrupolis.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари