Бюлетин "Да говорим (на) открито" септември-ноември, 2014 г.

снимка на Марта Златева

Радваме се да представим обобщена информация от работата ни по проект "Да говорим (на) открито" от септември насам. В приложените документи можете да научите за това:

- какви приоритети за околната среда прочетоха експертите на "Зелени закони" в предизборните програми на основните политически партии преди националните избори;

- какво споделиха и с какво се ангажираха представителите на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и Зелените по време на дебатите, през септември, на теми "Енергетика и климат" и "Биоразнообразие и устройство на територията" (представено кратко и ясно в табличен вид);

- какво препоръчват експертите на Сдружение за изследователски практики по отношение на правителствените приоритети по темите биоразнообразие и гори, климат, устройство на територията, енергетика и селски райони.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари