"Да говорим (на) открито" ще обсъжда с политически партии:

снимка на Вера Стаевска

– на 25 април 2014 г. "Енергийни политики", с водещ експерт Петко Ковачев. От 18.00 ч. в Червената къща;

– на 8 май 2014 г. тема "Климатични промени", с водещ експерт Антоанета Йотова. От 18.00 часа в БНР;

– на 13 май 2014 г. тема "Селски райони", с водещ експерт Йордан Великов. От 18.00 часа в БНР;

– на 19 май 2014 г. "Биоразнообразие и гори", с водещ експерт Стефан Аврамов. От 18.00 часа в БНР;

– на 23 май 2014 г. "Устройство на територията", с водещ експерт Тома Белев. От 18 ч. в Червената къща.

Модератор на дискусиите ще е Иван Бедров.

От днес чрез www.zelenizakoni.com можем да дискутираме темите, разгледайте анализите на експертите по необходимите за всяка област приоритетни действия, предвидените в предизборните програми на партиите такива (седемте партии получили над 3% от вота през последните избори - май 2013 г.) и действията им след изборите.

Дебатите са част от дългосрочен проект на Сдружение за изследователски практики (СИП) „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“. Той се изпълнява в партньорство с фондация Зеленика и Икономедиа АД. Продължителността му е до април 2015 г., а общият бюджет - 74 600 лв. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.


 


 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари