Да спасим българската гора завинаги от незаконни сечи, злоупотреби и безхаберие

снимка на Александър Дунчев

Мечтаете ли българската гора завинаги да бъде спасена от незаконни сечи, злоупотреби и безхаберие, и да стане любимото Ви място за туризъм, работа и дори живот? 

Е, до 12 декември е срока за становища по Националната стратегия за управление на горите в България до 2030 г. Сега е шансът държавата да чуе Вашия глас!

А гората има нужда от Вашата подкрепа, защото стратегията е най-важния законов документ, който определя бъдещето на горите ни. За съжаление изгответната от държавата стратегия е вяла и беззъба, слабо отговаря на Европейската стратегия за горите и не би довела до нищо по-различно за горите, от това което вече имаме.

За да се промени нещо към по-добро изготвихме с колеги лесовъди и природозащитници следното становище, което може да коригирате и използвате свободно, и да го изпратите до 12.12.2022 г. на посочените в него имейли.

Становището

Добре дошли са и всякакви Ваши коментари в приложения драфт, с който настояваме държавата да:

  1. Защити държавната горска система от политически и корупционен натиск, за да служи на гората и хората.
  2. Защити най-почтените и най-добрите горски кадри.
  3. Защити 10 % от всички български гори от сечи, приоритетно вековните гори.
  4. Защити водите, почвите, въздуха, биоразнообразието, туристическите пътеки, ландшафта, бизнеса, населените места и дори живота, чрез екосистемни плащания в полза на службите, които се грижат за горите.
  5. Защити самозалесилите се гори върху земеделските гори, достигащи вече 10 % от всички гори, но подложени на безконтролна и мащабна сеч.
  6. Защити горските екосистеми и ландшафти от ужасяващите набези на безконтролни булдозери, горски пътища и резачки, поне в Натура 2000.
  7. Защити най-уязвимите изкуствени, крайречни и издънкови гори от климатичните анималии, както и да създава нови гори.
  8. Защити науката и професионализма за по-добро опазване и по-разумно ползване на горите.
  9. Защити горския бизнес от монополи и корупция, за да има сили да инвестира в модернизация и дълготрайни продукти от дървесина с висока добавена стойнст.
  10. Защити правото на всички български граждани да контролират и споделят как да се управляват горите до техните родни къщи и любими планини. 

Проекто-стратегията за българските гори.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари