Дебат на тема „Бъдещето на Витоша“

снимка на Андрей Симеонов

Настоящето и бъдещето на Витоша са сред най-наболелите въпроси, които вълнуват жителите и гостите на София. Всички желаем „белият дроб” на столицата да остане непокътнат за бъдещите поколения и да бъде достъпен за всички граждани, а тези въпроси се уреждат от план за управление на природния парк, който в момента се преработва. По този повод и във връзка с наближаващите местни избори, от „Зелени закони” и коалиция "За да остане природа в България" организираме дебат на тема „Бъдещето на Витоша“,

с участието на кандидати за кметове на Столична община, излъчени от парламентарно представените политически сили, както и  на граждани и НПО, интересуващи се от природния парк, част от който е територия на столицата. Водещи експерти от страна на „Зелени закони“ ще са Александър Дунчев и Тома Белев, а модератор ще бъде журналистът Пролет Велкова.

Очакваме да чуем управленските визии от кандидатите за кмет на столицата и техните отговори към въпроси от граждани. Ще поговорим за тяхната позиция по въпросите:

•             Какво е мнението  им за предложението да се разреши ново строителство в софийската част на парк Витоша с големина от 36 000 декара

•             Трябва ли община София да се ангажира във възстановяването на лифтовете и ски-влековете в планината?

•             Какъв вид туризъм искат гражданите и какво предвиждат туристическите зони на новия проект за парка?

•             Как ще се осигурява достъпът на столичани до планината?

•             Как да опазим чисти питейните води на София в парк Витоша?

•             Да се добива ли дървесина от общинските гори във Витоша?

Ето и становището на  експертите на "Зелени закони"  по въпросите.

Дискусията, разделена на две части, ще се проведе  на 28.09.2015 г. в зала „Мати-Д” в допълнителната сграда на НДК над кино „Люмиер“.

- От 17 до 18 ч:  Работна среща - дискусия на проекта за ПУ на ПП "Витоша" на НПО експерти и граждани.

- От 18 до 20 ч:  Дебат на кандидати за кметове на Столична община на тема "Бъдещето на Витоша" и представяне на управленските им визии за столичната територия от Витоша.

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари