Дебат "Политиките за промените в климата в България след COP21"

снимка на Бояна Василева

На 16.12.2015 г. от 16.00 до 18.00 часа в зала Пеша Николова в Центъра за култура и дебат "Червената къща" ще се състои публичен дебат на тема "Политиките за промените в климата в България след COP21".

На дебата бяха поканени министрите, които имат отношение по изпълнение на политиките за изменениетона климата в България: министрите на околната среда и водите, земеделието и храните, енергетиката, икономиката, регионалното развитие и изп. директор на АУЕР.

На поканат ни откликнаха от МОСВ, което ще бъде представено от Боряна Каменова (директор на дирекция "Политика по изменение на климата") и МЗХ, представено от инж. Спас Тодоров (началник на отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“, дирекция "Развитие на горския сектор"). Гражданският сектор ще е представен от Георги Стефанов от "Коалиция за климата".

Очакваме Вашите въпроси към политиците!

Въпросите, които ние ще зададем:

  • Какво се случи на 21 конференция на ООН по политиките за изменение на климата в Париж?
  • Какво е значението им за България?
  • Какви действия е наложително да се предприемат у нас в следващите месеци с цел справяне с климатичните промени?

Входът е свободен.

Заповядайте!

В прикачения файл можете да прочетете по какви направления (приоритети) трябва да работи България, за да постигне устойчиви решения по отношение на политиките за климата.  

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари