Четвъртък, 25.04: „Зелена енергия, природа, земеделие – как да ги съвместим устойчиво?“

снимка на Екип Зелени закони

Инициативата „Зелени закони“ и народният представител Даниела Божинова („Зелено движение“) имат удоволствието да ви поканят на дебат на политици и граждани, посветен на едно от големите предизвикателства пред нашето общество: създаването на баланс между енергийните нужди, опазването на природата и подкрепата на земеделието.

Дебатът ще се състои на 25 април от 16:30 ч. в зала № 3 на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1.

Какъв е проблемът?

В момента инициативата за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е оставена предимно в ръцете на частните инвеститори и липсата на държавата в процеса създава предпоставки за конфликти между тях и обществения интерес. Вместо да строят в увредени и нарушени терени - бивши мини, бивши индустриални и промишлени зони, за инвеститорите се оказва по-изгодно да променят предназначението на пасища и ценни обработваеми земи. В този контекст се появява необходимостта да разгледаме какви законодателни мерки могат да бъдат предприети, за да се гарантира устойчивото съвместяване на развитието на ВЕИ с опазването на природните ресурси и земеделските земи в България. На дебата ще имаме възможността да обсъдим конкретни предложения за законодателни промени, които да допринесат за постигането на тази цел.

В центъра на дискусията ще бъдат и Зелената сделка и политиките на Европейския съюз  както за зелена енергия, така и стратегиите за опазване на биоразнообразието и за природосъобразно земеделие. Като държава членка, България има задължение да се ангажира с постигането на тези цели и да вземе активно участие в процеса на трансформация към по-устойчиво бъдеще, като не позволи една политика да компрометира останалите. 

Във връзка с достъпа до сградата на Народното събрание, за участието в дебата се изисква предварителна регистрация не по-късно от 24 април 2024 г, до 16 ч. Очакваме ви!

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари