До 20 ноември: Търсим стажанти за мониторинг на политиките за природата

снимка на Вера Стаевска

От инициативата "Зелени закони" имаме нужда от петима стажанти, които в рамките на 1 година да бъдат обучени от нашите експерти за застъпничество в сферите на мониторинга на „Зелени закони“ - биоразнообразие, гори, устройство на територията, развитие на селските райони, климат и енергетика. Дейностите се извършват в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда“ , който започна през октомври 2021 г. с подкрепата на фонд "Активни граждани България". Той  ще продължи още 30 месеца - надяваме се обучените стажанти да се мотивират да работят с нас и за в бъдеще, след стажа си.

Ако имате интерес, вижте подробното описание на изискванията ни и кандидатствайте или предайте на заинтересовани бъдещи експерти в областта на природозащитата. 

Кандидатите трябва да притежават:

- доказан интерес по темата, за която кандидатстват – осъществена доброволческа работа, публикации, учебни или  извънучебни занимания и практики

- добри умения за писмено обобщение на сложни  теми и казуси

- умения за набиране и обобщаване на документация свързана с разработването на политики в посочените теми (планове, стратегии, анализи, научни публикации, отворени данни)

- умения за кореспонденция с държавни институции

- умения за използване и анализ на специализирани публикации в медиите и социалните мрежи

- желание за отделяне на общо 3 работни дни на месец за обучение и работа по избраната тема чрез гореописаните дейности в тясно сътрудничество със съответния експерт на Зелени закони – биоразнообразие (Стефан Аврамов), гори (Александър Дунчев или бъдещ заместник), устройство (Тома Белев), селски райони (Бояна Василева), енергетика (Петко Ковачев), климат (уводни презентации от досегашния ни експерт Антоанета Йотова и работа с нейния бъдещ заместник).

Основни задачи

- проучвания и изследвания на политически и експертни документи и медийни публикации по темите на кампаниите на проекта

- помощ при изготвяне не необходимата кореспонденция към заинтересованите страни (НПО, институции, браншови организации, бизнес)

- изготвяне и проследяване на кореспонденция с институции по казуси

- поддържане на връзка с граждани,  ангажирани в кампаниите

- помощ в систематизиране на информация за водещия експерт

- подготовка и редакции на текстове по темите на кампаниите

- помощ в тематични материали за публични дебати по съответната тема

 

От „Зелени закони“ предлагаме:

- експертно обучение от наш експерт в хода на изпълнение на горните задачи

- запознаване с експертната НПО общност в сферата на природозащитата

- начален професионален опит в застъпничество и сертификат при успешно завършване на стажа

- минимално заплащане за стажантския ангажимент от средно 3 дни месечно за период от 12 месеца

 

Начин на кандидатстване:

Изборът на стажанти ще се извърши до 31 декември 2021г. За да участвате, изпратете до 20 ноември 2021 г: на адрес sip.bulgaria@gmail.com :

- кратко описание на причините за своя интерес и виждането Ви за личния Ви приноскъм съответната тема, за която кандидатствате

- автобиография във формат europass

Моля да посочите в описанието на е-писмото за коя тема кандидатствате - биоразнообразие, гори, устройство на територията, развитие на селските райони, климат и енергетика.

Прикачени файлове: 
Microsoft Office document icon zadanie_stazhanti_zeleni_zakoni.doc

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари