До 22 септември можете да подадете становище за плана за Рила

снимка на Вера Стаевска

В момента се разработва план за управление на Национален парк "Рила",  Образец на становище  е качен тук , разработен от Коалиция "За да остане природа", за да е в помощ, когато разработвате своето. Становищата могат да се изпратят от всеки гражданин на страната и трябва да се адресират до дирекцията на парка: ДНП Рила, Благоевград 2700, кв. "Вароша", ул. "Бистрица" № 12 В, п.к. 56, office@rilanationalpark.bg

 

 

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари