Идеята за увеличаване на дърводобива в българските гори не намери подкрепа в Народното събрание

снимка на Тома Белев

Вчера в Комисията по земеделието, храните и горите (КЗХГ) на 49-то Народно събрание беше изслушана по нейно искане Асоциацията на българските ползватели на дървесина (АБПД). От името на АБПД говореха г-н Красимир Дачев от „Свилоза” АД и г-н Боян Рашев от „Денкщат-България” ООД. Те представиха доклад, изготвен от „Денкщат България”, чиито изводи бяха насочени към идеята от 19 век – как ако не се секат горите ще изчезнат. Препоръките бяха добивът от българските гори да достигне до 11 млн. куб. м. – двойно спрямо изсеченото през 2023 г.

По представянето на идеите на АБПД се изказаха представители на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и на държавните горски предприятия. Подкрепа на твърденията на АБПД се чу единствено от Северозападното и Югозападното държавни предприятия. След изказванията депутатите от комисията представиха въпроси към МЗХ и горските предприятия и становища по идеята на АБПД.

От дискусията най-интересна бе информацията, че едва между 1/3 и 1/4 от стойността на дървесината, закупувана от дървопреработвателите, остава в държавните предприятия, а останалата част се разпределя между дърводобива, транспортните фирми и посредници.

От Зелени Закони изказахме становище за ненаучните твърдения в доклада на АБПД, които вчера бяха публикувани на нашия сайт.  

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари