Държавата не изпълнява задълженията си по Закона за концесиите

снимка на Яна Дакова

Проверка на експерти на „Зелени закони“ установи редица нередности в Националния концесионен регистър, създаден в изпълнение на Закона за концесиите (ЗК). Задължение за поддържане на този регистър според чл. 191 от ЗК има Министерския съвет. В качената документация за концесиите на някои плажове по българското Черноморско крайбрежие, която се изготвя от Министерството на туризма, липсва ключова информация. Форматът, в който е дадена наличната информация, затруднява неимоверно нейното използване.

В много от договорите има само общ текст, но не са качени приложенията, в които са описани границите на концесията – може би най-важната част от всяка концесия. Когато изобщо са налични концесионните граници, то са дадени като координатен регистър в различни проекции в машинноНЕчетим формат, което ги прави изключително трудни за използване. Освен това договорите и останалата документация са качени в машинноНЕчетим PDF формат, в който са вкарани допълнително графики, които освен, че са безсмислени, затрудняват OCR софтуера и не му позволяват автоматично да ги преобразува в машинночетим формат. 

Ще настояваме пред отговорните институции в най-кратък срок да поправят посочените нередности и да подобрят прозрачността на публичните данни чрез следното:

  • Границата на всяка концесия задължително да се дава като отделен файл формат шейп и проекция WGS 1984 UTM Zone 35N. Това може да се запише и в чл. 192 от ЗК, който изрично споменава какво се качва като минимум в Концесионния регистър;
  • Да се качат в досиетата на концесиите приложенията на всички договори, особено техните граници. Това е задължение по чл. 192 от ЗК, което не е изпълнено;
  • Цялата документация да се качва в машинночетим формат. Това може би трябва да се запише в ЗК в главата за Концесионния регистър, чл. 192;
  • За допълнително подобряване на прозрачността може да се запише в ЗК в главата за Националния концесионен регистър, че като част от НКР се изгражда геосървър, които визуализира предоставените концесии по тип и има връзка към страницата на всяка една от тях.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари