Държавата подарява земята си в ски зона Банско, строят нови лифтове извън концесията в Национален парк Пирин

снимка на Тома Белев

От инициативата "Зелени закони" и коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждаваме, че всеки момент в Национален парк Пирин започват сечите за разширяване на просеката на лифта „Тодорка“ в ски зона Банско и подмяната му с по-голям в нарушение на законите. Лифтът „Тодорка“ е първият триседалков лифт в ски зона Банско въобще още от 80-те години - не става дума за втората кабинка. В случая чрез схема, за която държавата си затваря очите, офшорната фирма „Маренго трейдинг“ ще изгради в Пирин нов лифт, без концесия и на практика нейна собственост завинаги.

Одит на Сметната палата през 2013 г. установи, че в нарушение на концесионния договор за ски зона Банско с „Юлен“ АД 1 лифт, 1 влек и 13 технически съоръжения се водят собственост на трети лица, вместо собственост на държавата. Нещо повече, от решението на кабинета Орешарски една година по-късно става ясно, че в края на 2014 г. собственост на трети лица са станали още два лифта и един влек.

През 2014 г. силна подкрепа за скритата приватизация на съоръженията в концесията от офшорката „Маренго Трейдинг“ дава и министърът от ДПС Станислав Анастасов, който с писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. позволи на „Маренго Трейдинг“ ЕООД да подмени триседалковия лифт "Шилигарника - Тодорка" с нов шестседалков лифт в нарушение на концесионния договор с „Юлен“ АД. Същото това намерение бе отказано на концесионера Юлен АД през 2011 година от министър Нона Караджова като противоречащо на плана за управление на националния парк и концесионния договор.С това решение Министърът от ДПС всъщност предоставя безсрочно право на строеж на офшорната фирма „Маренго Трейдинг“ в рамките на концесията на „Юлен“ АД и на територия изключителна държавна собственост. Триседалковият лифт е закупен през 2002 г. от „Юлен“ АД без конкурс от държавната фирма „Академика“ към Министерството на образованието с цел изпълнение на концесионните задължения, но още същата година е препродаден на „Маренго трейдинг“.

Основната причина за незаконното присвояване на ски съоръженията от концесията за Банско е фактът, че държавата все още не е издала нито един акт за държавна собственост на изградените сгради, съоръжения и  техника в ски зоната. Вече две години не се изпълнява  разпореждането на Сметната палата за уреждане на държавната собственост върху съоръженията по концесията, поради което същите се водят в дълготрайните материални активи на фирмата „Юлен“ АД, участват в нейния капитал, и като такива могат да са част от различни разпоредителни сделки.

На практика, това, което се случва с концесията за ски зона Банско, е все едно да сме отдали под наем къщата си на „Юлен“ АД, фирмата да построи предверие, което да се заведе собственост на наемателя и след приключване на договора за наем, ние да не можем повече никога да влезем в къщата си без съгласието на бившия наемател.

От инициативата "Зелени закони" и коалицията "За да остане природа в България" считаме, че чрез тези неправомерни продажби и допуснати строежи през годините служителите на Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол и община Банско са позволили държавата да бъде ощетена, а концесионният договор да бъде многократно нарушен от концесионера „Юлен“ АД. Настояваме Министерски съвет да обяви нищожно разрешението на министър Анастасов, а прокуратурата да разследва действията на министъра за безстопанственост.

Така основните съоръжения в ски зона Банско и в Националния парк Пирин могат да останат завинаги собственост на частни фирми, вместо собственост на държавата, както повелява Законът за концесиите. По този начин е извършено скрито "източване" на „Юлен“ АД и де факто незаконно разграбване на територии от Национален парк Пирин.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари