Говорим отново (на) открито за "Биоразнообразие и устройство на територията", 30 септември

снимка на Вера Стаевска

На 30 септември, от 18.30 ч., в Червената къща очакваме отново да се срещнем с представители на политически партии и неправителствени организации, медии и граждани, които да се включат във втория дебат тази есен по проект: „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда".

Основна тема на дебата е "Биоразнообразие и устройство на територията", като от страна на Сдружение за изследователски практики ще участват експертите Стефан Аврамов и Тома Белев. Модератор отново ще бъде Иван Бедров.

В дискусията ще търсим отговор на следните въпроси:


1. Кой ще спаси българското Черноморие от презастрояване?

2. Кой ще обяви заменките за държавна помощ и ще спаси Камчийски пясъци?

3. Как да заработят по-добре Дирекциите на Националните и Природните паркове?


С нашите тези можете да се запознаете като влезете в секциите:

-"Биоразнообразие и гори"

- "Устройство на територията".


Какво се случи по време на предните дебати по тези теми можете да видите тук: http://www.zelenizakoni.com/videos 

За онези от вас, които много биха искали да присъстват на дебата, но няма да имат възможността да го направят, ще излъчваме отново, в реално време от тази платформа - началната ни страница, секция Гледай на живо

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари