Гражданска среща: Жителите на село Шишманци срещу разширяването на кариерата за инертни материали

снимка на Яна Дакова

 
 
 

„Зелени Закони“ кани активни хора от село Шишманци и района на среща – дискусия, която ще се проведе на 16.09.2023 г. от 17:00 ч. в Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“ в селото. Ще се запознаем и ще обсъдим с вас важните за природата теми и какво можем да направим по тях.

В срещата ще се включат експертите Тома Белев и Борислав Сандов, които ще се запознаят с местните инициативи и ще помогнат чрез своята оценка, опит и експертиза за разрешаването на подобни казуси. В дискусията очакваме да се включи инициативната група от Шишманци във връзка с инвестиционни намерения за добив и разширяване на добив на инертни материали, както и от съседни села в района, където има опасения за развитие на замърсяващ добив.

Жителите на пловдивското село Шишманци са срещу инвестиционно намерение на концесионера на кариерата за добив на инертни материали за разширяване на полето на добив. Фирмата иска да разшири обхвата на действащата кариера, която се намира в североизточния край на селото, с още 62 декара. Хората са притеснени, че добивните дейности ще се доближат до къщите и обработваемите земи.

На около 350 метра от домовете ще се извършват взривни дейности, които разцепват къщите им, замърсяват въздуха и нарушават нивата на подпочвените води. Земеделските производители няма да имат с какво да поливат нивите си. В близост до искания терен се намира водоем с помпената станция, който осигурява вода за селото при спиране на водоподаването. 

В землището на Шишманци от повече от 60 години има кариерна дейност. "Шишманци 1" и "Шишманци 2" са изчерпани. Проучването за третото поле е минало и в момента проектът е в процес на изготвяне на доклад към Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Ние от „Зелени закони" работим от 2014 г. активно за наблюдение на политиките за околна среда на национално ниво в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите. „Зелени закони” е основна част от работата на организацията с нестопанска цел „Сдружение за изследователски практики".

Като част от дейността си организираме срещи с хора по места. Наша цел е до пролетта на 2024 г. в рамките на проекта „Да си спомним да общуваме”, да се свържем с повече активни групи, които се борят за своята среда и природа и да опитаме да им помогнем – както с конкретни казуси, така и със застъпничество пред политици и институции.

Към събитието във Facebook: https://fb.me/e/VMtjV4yw

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари