Изключването на животновъдите и пчеларите от Тематичната подпорграма на ПРСР 2014-2020 ще доведе до още по-голяма икономическа и социална маргинализация на малките стопанства

снимка на Мъгърдич Хулиян

Платформата „Зелени закони“ , Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели и Сдружение „Традиции и предприемачество в земеделието“ алармираме МЗХ за опасност от проваляне на Тематичната  подпорграма на програмата за развитие на селските райони 2014-2020 . Оказа се, че въпреки активното и позитивно говорене на българските политици за подкрепата, която ще окажат на малките производители се оказа, че за пореден път някой от тях ще бъдат засегнати и по –точно няма да бъдат допуснати до кандидатстване животновъдите и пчеларите попадащи в дефиницията за малко стопанство, които са със стандартен производствен обем (СПО)  от 2 000 до 7 999 евро. Само за статистиката ще отчетем, че между  2 и 8 хил. евро СПО попадат на около 87 000 регистрирани земеделски производители. Почти всички малки стопанства развиват дейност като физически лица или еднолични търговци, като има само 520 стопанства, които са юридически лица. От всички малки стопанства, 69,3% са с размер до 3 999 евро, а останалите 30,7% имат размер от 4 000 до 7 999 евро. В периода 2005-2010 г. броят на малките стопанствата е намалял значително с около 68 хиляди, или 44,3%. Спадът на броя на малките стопанства е значително по-висок от средния за България.

Недопускането на малките стопани до финансиране от ПРСР ще доведе до тяхна дейност в сивия сектор и до продължаваща монополизация на селскостопанския пазар от малък брой едри производители.

С оглед необходимата подкрепа за малките стопанства, настояваме ПРСР за периода 2014-2020 да включи като възможни бенефициенти по инветсиционните мерки 4.1.2 и 4.2.2 животновъдите и пчеларите, попадащи в дефиницията за малко стопанство. За подробни данни, моля вижте прикачения документ.

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари