Изпратихме своите предложения към предизборните щабове

снимка на Вера Стаевска

 От 2014 г. насам инициативата „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите енергетика, климат, устройство на територията, развитие на селските райони, биоразнообразие и гори. Проследяваме законодателните и политически инициативи в тези сфери, като разработваме експертни предложения за разрешаване на проблемни казуси въз основа на изискванията на българското и европейското законодателство.

Във връзка с предстоящите избори за 45 Народно събрание, представихме на предизборните щабове ограничен брой необходими стъпки – само по 1 в отделните теми, в които извършваме мониторинг – за които очакваме политически ангажимент от тях. Предложениятя за предизборните ангажименти, които настояваме да видим в предизборните програми, са изпратени до първите 7 партии, които имат най-голям шанс да излъчат представители в 45 Народно събрание според данните на "Алфа Рисърч".

 

Тъй като 45 Народно събрание ще е водещо в разработване на политики за осъществяване на Зелената сделка в България,  краткият набор от ангажименти е за конкретни национални действия в тази посока. Настояваме за политически предизборен ангажимент за действия по следните теми:

  1. Гори - ​Законодателни мерки за правила за горите върху земеделски земи 

  2. Биоразнообразие  - Изкупуване от държавата на важни местообитания, на които са наложени сериозни ограничения за интензивно стопанисване или промяна на предназначение и трайно ползване.

  3. Устройство на територията - Опазване на Черноморското крайбрежие с временен мораториум за строителство до приемане на ОУП, разваляне на заменките, връщане на дюните на държавата и стимули за природосъобразен туризъм

  4. Енергетика - Структуриране и управление на Фонда за справедлив енергиен преход

  5. Климат - нов Закон за управление на рисковете от неблагоприятни промени на климата в България

  6. Селски райони - Правителствена програма за достъп до вода

Темите са представени в прикачения документ.

Пълния набор от приоритети, по които работим от "Зелени закони" можете да разгледате в секции „Енергетика“, „Климат“, „Устройство на територията“, „Развитие на селските райони“, „Биоразнообразие и гори“ на страницата ни https://www.zelenizakoni.com

Прикачени файлове: 
PDF icon zelenizakoni_prioriteti_za_45_ns.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари