Как най-лесно да изпратите становище за проектоплана за Витоша?

снимка на Вера Стаевска

Предлагаме ви синтезирана основа за писане на Вашето собствено становище, разработена от колегите от WWF- България - тук.

След като финализирате своя вариант на текст, моля, разпечатайте на хартия становището и го изпратете или занесете собственоръчно до Дирекцията на природния парк. Не забравяйте да поискате и входящ номер. Адресът на Дирекцията на ПП Витоша е: 

Дирекция на Природен парк "Витоша",

1303 София, ул. “Антим І” №17.

Становището трябва да се внесе до дирекцията на Природен парк "Витоша" най-късно с дата 30.09.2015г., тъй като на тази дата е финалното обществено обсъждане на проекта - от 10:00 часа, в сградата на Национален исторически музей /НИМ/, гр. София, ул. Витошко лале №16, Пленарна зала. Можете да донесете разпечатаните и подписани становища и на самото обществено обсъждане - отново настоявайте за входящ номер!

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg