Как трябва да се харчат парите за справедлив енергиен преход?

снимка на Петко Ковачев

Във връзка с предизборната кампания от "Зелени закони" продължаваме да систематизираме приоритетите си, които настояваме да видим като предизборни обещания от политическите партии, кандидатстващи за народно представителство в 45 Народно събрание. В тема "енергетика" предлагаме механизъм за структуриране и управление на Фонда за справедлив енергиен преход.

Подробното предложение можете да прочетете в приложения анализ. Накратко, от "Зелени закони" виждаме рискове от липса на представителство на засегнатиоте региони и нецелево разходване на средствата от този фонд, ако се следва настоящия план за функционирането му. Тези рискове ще се отразят изключително негативно на крайната цел – справедлив енергиен преход на най-засегнатите региони в България.

В тази връзка предлагаме:

1. За представителството на „въглищните“ региони:

Законът за публичните предприятия (ЗПП), каквото предприятие ще бъде НФД, позволява включването на „независими членове“:

  • Съвета на директорите (не се предвижда за НФД);
  • Надзорния съвет;
  • Комитета по риска, който може да се създаде от Надзорния или Управителния съвет по реда на чл. 21, ал. 4;
  • Други комитети, създадени от посочените органи по реда на чл. 21, ал. 4

Законът определя също, че независимите членове на НС „трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава“ (чл. 22, ал. 1) и, че председателят на НС „трябва да е независим член“ (чл. 22, ал. 2). ЗПП също определя на какви качества трябва да отговарят независимите членове, както и кой не може да се счита за независим. Това, което законът не определя – ерго и не забранява, е от какви „заинтересовани страни“ може или не може да идват независимите членове. В този смисъл смятаме, че е необходимо въглищните региони да се кооперират и да предложат мотивирано двама техни представители, отговарящи на изискванията на ЗПП, да бъдат включени в НС на НДФ. Това е свързано и с предложение за общия състав на НС на фонда, който според нас не трябва да бъде по-малко от 11 човека.

Защо двама представители? Отговорът е прост – за да се контролират взаимно и да не се получи обичайното недоверие от страна на представляваните, когато има само един представител. Разбира се, в този случай (а и в по-лошия вариант, ако правителството приеме само 1 представител на всички въглищни региони), самите региони трябва да обявят съвместен конкурс за предварителен избор на тези региони по правилата на ЗПП, така че да имат доверие в своите избраници.

По същия начин въглищните региони следва да настояват НФД да създаде задължително свой Комитет по риска, в който също да имат свое представителство.

2. За председателството на НФД

За председател на НС на НФД да бъде избран независим от правителството експерт, който е ярко изразен поддръжник на „Зелената сделка“ и на справедливия енергиен преход.

3. За изразходването на средствата за справедлив енергиен преход.

Изразходването на средствата от ФСЕП да не се възлага на банки, а да се осъществява пряко от НФД, като за целта се създаде специализирана структура от оценители, които да предлагат на УС на НФД кои проекти да бъдат одобрявани, кои – връщани за доработване и кои – отхвърляни.

От своя страна НФД може да предоставя гаранции на банки, ако те решат да финансират или съфинансират с други средства (свои, привлечени) проекти, свързани със справедливия енергиен преход.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари