Какво да направиш за промените в Закона за биоразнообразието, за "прости" граждани

снимка на Вера Стаевска

До утре тече обществено обсъждане на предлагани от Министърът на околната среда Нено Димов проекто-промени в Закона за биологичното разнообразие, който задава нормите за управление на "Натура 2000" в България. По-долу можете да се запознаете със становища на експертни институции и научни звена, призоваващи правителството да не процедира тези промени и обясняващи защо те няма да решат наличните проблеми в "Натура 2000" (за които текат 2 наказателни процедури), а ще създадат сериозни нови пречки пред ясните регламенти за защитените зони.

Какво може да направи един гражданин:

1. Да изпрати становище в законовия срок - до утре. Ето възможни основни аргументи, подготвени от коалиция "За да остане природа в България", които можете да използвате . Трябва да го пуснете до MS_register@government.bg, edno_gishe@moew.government.bg, g.gospodinova@moew.government.bg

2. Ако приемате превителството като "арменски поп" или не искате да пускате становище по друга причина - можете да свикнете отсега с някои от промените. Например, всеки път, когато снимате нещо в природата, това са първични данни за биоразнообразие. Длъжни сте, преди да ги качите във Фейсбук или изпратите на гаджето, да ги предоставите на Министъра. Безплатно и първо това. Затова вече тече верижна инициатива в социалната мрежа фейсбук - снимки за Немо. Изпращате веднага след снимане до minister@moew.government.bg

 

Фотограф: Jeff Kubina - Flickr

Първоизточникът за рибката в"Търсенето на Немо" е рибата-клоун. Не е изяснена връзката между "Немо" и "клоун".

Освен тази и други снимки на рибката Немо, можете да дарите на Нено Димов и други първични данни за биоразнообразието (гео-координати къде сте направили снимката на рибката, видео запис на шумолене на неотсечена мура...) за които държавата няма пари да плати на учените. Или предпочита да харчи по различен начин предвидените от Европейския съюз пари за биоразнообразието

Становища против промените на научни институции:

Националният природонаучен музей (НПМ) към БАН

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН 

Биологическият факултет на Софийския университет

Факултет "Горско стопанство" на Лесотехническия университет

 

 

Становища против промените на природозащитни организации:

Коалиция "За да остане природа в България"

Асоциация на парковете в България

Българско дружество за защита на птиците 

Българска фондация Биоразнообразие 

СДП Балкани 

WWF България

 

Експерти на "Зелени закони":

Стефан Аврамов, Българска фондация "Биоразнообразие" 

Тома Белев, Асоциация на парковете в България

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари