Какво става с териториалните планове за справедлив преход?

снимка на Петко Ковачев

На 14 август на сайта www.strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане последните версии на Териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) на трите въглищни региона: Стара Загора, Перник и Кюстендил. Първоначалният преглед показва, че са направени някои промени в тях, но не всички проблеми са изчистени. От „Зелени Закони“ ще предоставим подробно становище в указания срок – 13 септември.

Важно е да се отбележи, че това е единствената възможност за всички заинтересувани страни и за гражданите да участват в обсъждането на ТПСП, защото до края на септември те трябва да бъдат изпратени на Европейската комисия (ЕК) за съгласуване и финансиране.

Както традиционно се случва в България, важни за хората документи се публикуват за обсъждане в последния момент и в крайно неудобните периоди на отпуски и дълги празници (Коледа – Нова година) или се наслагват по няколко в рамките на месец. Разбира се правителството ще се оправдае с несвършената работа на предишните правителства, със съпротивата на синдикати, работодатели и миньори, с политически борби, с наближаването на крайния срок за предаване на плановете на ЕК и т.н. Единственото, което няма да направят, е да изхвърлят онези окопали се в Министерството на енергетиката (МЕ) чиновници, които от самото начало на процеса саботират неговото развитие.

Настоящото правителство изгуби около месец, докато новопоявилите се политически лица се ориентират в процесите, сроковете, взаимните обвързаности и явните или подмолни междуинституционални войни. Междувременно противниците на Зелената сделка (и на Справедливия преход като част от нея) продължиха със своите действия. В Народното събрание партия „Възраждане“ (често с подкрепата на БСП) се опитва чрез постоянни опити за вмешателство в работата на изпълнителната власт (чрез предложения за решения), да препятстват процеса. Последното такова решение е от 20 юли и от него личи пълното недоверие на Народното събрание (196:11, без въздържали се) към правителството по отношение неговите действия в „Марица изток“.

По инициатива на синдикати и работодатели бяха проведени и две срещи (17 юли и 31 юли) в залата на община Стара Загора. Вместо да се търсят по-добри решения как да се случи справедливия преход, участниците се самонадъхваха за блокиране на всякакви действия в тази посока. При втората среща се оказа, че единствено адекватен на ситуацията с ТПСП беше министърът на енергетиката Румен Радев, но поради специфичния си, метафоричен начин на изказване, той остана неразбран. Сега предстои трета такава среща – на 28 август. И на нея се очаква вместо реални дискусии да се повторят същите неща: „кажете ни датата за затваряне на мините“ – „няма дата за затваряне, но...“. Предвид предстоящите местни избори депутатите от всички парламентарни групи ще продължат да правят „мили очи“ на синдикатите и да вдигат революционни лозунги в стил „зад нас е Марица изток, няма къде да отстъпваме“ или свенливо да се опитват да кажат, че те са за справедлив преход, но...

В подобна отровна атмосфера, изготвянето на подобрени ТПСП е почти невъзможно. А ТПСП са в зависимости помежду си, както и с два други стратегически документа: Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Интегрираният план „Енергия – Климат“ до 2030 г. (ИНПЕК).

  • краят на септември е крайният срок за предаване на трите ТПСП в Европейската комисия, за да има шанс да бъдат одобрени до края на тази година;

  • ЕК отказва да раздели плановете и да приеме тези, към които има малки забележки (Перник и Кюстендил). Така ТПСП на Стара Загора забавя одобрението на всички планове;

  • липсва ясна визия за крайните срокове за постепенното закриване на въгледобива и ТЕЦ-овете: 2026 г. за Перник и Бобов дол, неясно кога (спряга се дори 2040 г.) за Марица изток;

  • необходимост да се оценят и приемат визии за развитието на регионите, стратегически инвестиции, вкл. с участието на МФИ, интегрирана визия за комплекса „Марица изток“, включването на заинтересованите страни в процесите и др.

  • насочване на инвестиционни проекти от ПВУ и REPowerEU към въглищните региони.

Остава и тежкият спор между МЕ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството кое от тях да управлява парите от Фонда за справедлив преход. По последни данни МЕ е надделяло, но остават още неизвестни:

  • Ще получат ли синдикатите освен 159-те милиона евро за преквалификации и исканите от тях допълнително средства от Техническата помощ?

  • Кога ще бъде готова REPowerEU главата за ПВУ, която ще даде рамката за Реформа 9 и 10 по Плана, което да бъде записано в ПВУ?

  • Какво става с проектите по Модернизационния фонд?

Това, което вече се знае е процентното разпределение по региони, както и по допустими дейности. Стара Загора ще получи 69% от общите средства, Перник – 18%, а Кюстендил – 13%. Стига, разбира се ТПСП да заминат навреме за Брюксел и да бъдат одобрени. В противен случай България ще загуби 57% от оставащите средства, след като вече загубихме 100 милиона Евро за 2022 г.

 

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари