Какво става със забраната за къмпингуване в Закона за туризма и в Закона за черноморието?

снимка на Вера Стаевска

Ето какъв е до момента резултатът по въпроса дали да останат и места без хотели в България:

Забраната за къмпингуване на 100 м от морето (на цялата плажна ивица, независимо от статута на земята) остава в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Все още няма яснота за възможни регламенти и обозримо развитие на нови „регламентирани“ къмпинги, като се вижда лобистки натиск за ограничаване на къмпингуването и „развитие“ на строителния „туризъм“ и в ЗУЧК, и в Закона за туризма (ЗТ). Предстоят обсъждания и на двата закона - за ЗУЧК има два внесени проекта в парламента (един от ГЕРБ за отмяна на забраната за къмпингуване и един от Найден Зеленогорски със запазване на забраната за къмпингуване!); за ЗТ се предлага един проект от ресорното Министерство на туризма (за него се търсят "правила и регламенти" за къмпингуването, тоталната забрана отпадна от проекта). Като мерки за развитие на къмпинг туризма и в двата закона се очаква да се предложат улеснения за строителство на "къщички" без екологични оценки. Резултатът от улесняване на строителството едва ли ще са повече места за палаткуване, обаче. Знаем до какво води строителството без екологични оценки в България.

Предистория:

На 1 март забраната за къмпингуване на 100 м от морето беше приета като промяна в ЗУЧК.

След обществени протести на 16 март, по „нареждане“ на премиера от групата на ГЕРБ беше внесено предложение за отпадане на скандалната т. 9 от закона (http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42029) и търсене на правила и регламенти.

От 23 март обаче има нови предложения от Найден Зеленогорски за промени във вече приетия ЗУЧК – нови предложения, в които пак виждаме забраната за къмпингуване на 100 м от морето (http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42045). И двете предложения ще се разглеждат тепърва в парламента, като засега забраната остава.

Отново на 16 март, пак след обществен натиск, започна обсъждане на внесени дотогава "на тъмно" от правителството промени в Закона за туризма – първоначално с текст за тотална забрана на къмпингуването, в момента Министерството на туризма приема предложения за конкретни текстове за правила за къмпингуване и всякакви други коментари по проекта - http://www.tourism.government.bg/…/proekt-na-zakon-za-izmen… В този процес е важно да се включат възможно най-много граждани и организации с конкретни предложения за текстовете на ЗТ.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари