Кои са най-важните случаи за дебат преди предсрочните избори?

снимка на Вера Стаевска

Наближават дългоочакваните предсрочни национални избори и ние от "Зелени закони" смятаме, че е важно отново да срещнем граждани, политици и експерти за дебати по политиките за околна среда на България.  Датите са: 16 септември дебат "Енергетика и климат", 30 септември - дебат "Биоразнообразие и територия", в Червената къща.

Нека през септември да дебатираме конкретните случаи, за които е нужна политическа намеса според всички ни. За тази цел, до 30 август ни пишете на адрес team @zelenizakoni.com и избройте кои са според вас конкретните казуси, които трябва да са фокус на дебатите, в рамките на темите на проекта ни:

1. Биоразнообразие и гори
2. Климат
3. Устройство на територията
4. Енергетика
5. Селски райони

Вижте и коментирайте и досегашните теми за дебат в разделите на платформата http://www.zelenizakoni.com/

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари