Кой представлява българските земеделски производители?

снимка на Бояна Василева

Законът за браншовите организации в земеделието се разработва без тяхното участие

През декември и януари да се включат в процеса, който вече тече в Народното събрание, по консултиране на критерии и законова рамка за национално представителни браншови организации. Това решиха браншови земеделски организации на работна среща на тема на „Закон за Браншовите организации в сектор Земеделие“ на 15.12.2015 г., проведена от инициативата „Зелени закони“ на Сдружение за изследователски практики в рамките на проект „Граждански мониторинг за по-зелени закони и устойчиво управление на природните ресурси“. В срещата участваха и представители от ресорното Министерство на земеделието и храните (МЗХ), а секторните и отраслови организации бяха представени от Национална Асоциация на Зърнопороизводителите (НАЗ), Българска Асоциация Биопродукти (БАБ), Национално Сдружение на Малките Семейни Ферми и Преработватели (НСМСФП), Българска асоциация на феремерите(БАФ), Национална Асоциация на Производителите и Преработватели на Черупкови Плодове (НАППЧП).

На експертната среща на „Зелени закони“ всеки един от участниците представи вижданията си по предварително зададените теми за дискусия:

  • Защо е необходимо приемането на Закон за Браншовите организации в сектор Земеделие на България;
  • Какъв трябва да бъде обхвата на тези закони – вижданията на държавата, НПО и браншовите организации, бизнесът и гражданския сектор;
  • Мястото и ролята на държавата в регулацията на браншовите организации като част от гражданският сектор.

Засегнат бе и въпросът икономическото сдружаване и новите политики на ЕС, представени от експерт на МЗХ.

Участниците в срещата се обединиха около идеята да се предприеме по-мащабна кампания за консолидиране на сектора и усилията на самите браншови организации с активната подкрепа и сътрудничество на МЗХ. Участниците приеха като първа стъпка да бъде поискана информация от земеделската комисия към НС за текущо разработвания проект на Закон за браншовите организации, който да бъде обсъден и в рамките на формирана по-широка експертна група от представители на сектора да се изработи през месец януари 2016г ясна позиция, която да се защитава при обсъждането на новия закон.

Представителите на всяка от участвалите организации категорично заявиха, че е недопустимо България да бъде единствената държава от ЕС, която не е представена, като пълноправен член в най-голямата европейска секторна организация КОПА КОДЖЕКА , която е най-голямата европейска организация на фермери и земеделски кооперации. Тя представлява земеделските производители и техните асоциации и сдружения в Брюксел. В нея членуват над 90 национално представени пълноправни организации от Европа. Всички си даваме сметка, че за държава като България, която се определя като земеделска, да не бъде представена в най-влиятелната европейска организация, е не само нелепо, но и смешно…

Затова участниците в срещата заявяват волята си да положат усилия да ускорят процеса по консултиране между организациите за сформиране на работна група между всички споделящи необходимостта от създаване на основа за обединение и приемането на критерии за национално представителни организации, т.е. такива, с които държавната администрация да осъществява пряка комуникация и които да участват активно в законотворческия процес и процеса по планиране.

През месец януари инициативата „Зелени закони“ в продължение на тези решения ще проведе следваща работна среща, в която ще се поканят и включат максимален брой представителни и реални секторни и отраслови организации, които да изработят предложения към проектозакона, както и да обсъдят възможността за обединяване в обща представителна структура на земеделския отрасъл.

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари