Кой тика в ъгъла малките и средни земеделски производители?

снимка на Мъгърдич Хулиян

Мярка 4.2 - подкрепа за родните производители и преработватели – да, но дали за всички или отново само за избрани

Въпреки публичното говорене на институциите в подкрепа на малките и средни земеделски  производители, на практика наблюдаваме  точно обратното – отново предимство ще имат големите. 

Мярка 4.2 е ключова за преработвателния бизнес и прохождащия малък бизнес в отрасъл Земеделие.

Внимателният анализ обаче показва редица подводни камъни, които могат да преобърнат лодките на малките и средни производители.

Един от тези подводни камъни е по отношение на използването на български суровини. Задълбоченото вглеждане в Наредбата – Приложение №5, според „Зелени закони” показва, че не се дава предимство на родните преработватели.

Друга потенциална пречка за насърчаване на родното производство е наложеното ограничение земеделските стопани да бъдат регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Това автоматично ограничава земеделските производители - физически лица, да кандидатстват по мярката.  

Решение на въпроса има, стига МЗХ да бъде заинтересовано и да подкрепя усилията за устойчивост на производителите - да ги направи допустими за кандидатстване по мярката и след одобряване на предложението да следва регистрация като юридическо лице по Търговския закон, за да се спази буквата на закона.

Така няма да има напразни усилия от страна на земеделския стопанин и извършването на редица ненужни действия, класифицирани като административна тежест.

Пълния анализ може да прочетете в прикачения файл.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 114 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари