Министерството на регионалното развитие ще реши бъдещето на устройството на южното Черноморие заедно с община Царево

снимка на Вера Стаевска

Съдбата на общия устройствен план на община Царево (ОУП) остава в ръцете на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще бъде решена на среща с ръководството на община Царево. Инициативата “Зелени закони” проведе във вторник среща със заместник-министър Стефан Аспарухов. На срещата присъстваха кметът на община Царево инж. Георги Лапчев и представител на изпълнителя - арх. Александрова.

Експертите от Зелени закони” зададоха въпроси относно напредъка на проекта, който от близо две години е замразен след получаването на множество негативни становища от граждани и експерти, посочващи съществени пропуски в представения документ.

 

Получихме уверение, че процесът ще бъде продължен, като засега не е ясно дали ще бъде направено ново задание и ще бъде обявена нова поръчка за изпълнител. По думите на заместник-министъра решение ще бъде взето след среща с ръководството на Община Царево.

 

“Зелени закони” направи следните предложения при евентуално обявяване на нова процедура за общ устройствен план:
 

  • МРРБ да помогне изпълнителя с допълнителни изходни данни, освен актуални кадастрални и статистически данни, допълнително да възложи социологическо проучване за нагласите и очакваниятата на общестовото към ОУП на Царево, като в проучването да се включат групи на жители, туристи, бизнес и др.

  • МРРБ да подпомогне като възложител процеса на включване гражданите с разяснителни кампании.

  • Преброяване на трафика в пиковия сезон, с цели на пътуване и мотиви.

  • При изчисление на параметри като съществуващ туристически капацитет (леглова база), да се използват кадастралните данни за сгради с тяхното функционално предназначение, разгъната застроена площ и съответно, колко души би могло да поеме съществуващото застрояване.

  • В заданието да се изисква предложение за терени подходящи за пречиствателни съоръжения на замърсени битови води, програма за изпълнение на необходимата инфраструктура и други устройствени проекти след приемане на ОУП. Да се обвърже програмата с развитието и подобрението на инфраструктурата и новото застрояване, ако се предлага.

 

“Зелени закони” настоява:

  • Всички подробни устройствени планове (ПУП), приети на парче, за смяна на предназначението на земеделски земи в урбанизирани, които са все още незастроени или  придобити чрез заменки или приети без процедури по екологично законодателство или без необходимите план-схеми към ПУП, особено за крайбрежните зони, да не се вземат предвид в предвижданията на ОУП и да се приложи чл.103а от ЗУТ, с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и опазване на защитени територии и зони.

  • Да не се предвижда разширение на съществуващите граници на населените места и смяна на земеделски земи в урбанизирани, предвид ценността на не урбанизираните територии, неизпълненото строителство съгласно действащите ПУП. Пример  - Синеморец 40 % от имотите в компактното село , в границите по ПУП не са застроени или пустеещи с полусъборени сгради.

  • Всички изходни данни предоставени на проектанта да се предоставят и на гражданските организации с цел прозрачност и граждански контрол на проекта.

 

Снимка: Вера Стаевска

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари