Он-лайн работна среща за представяне на наръчник за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство

снимка на Бояна Василева

На 3 ноември се състоя он-лайн работна среща по проект "Мрежа от малки земеделски стопанства за наблюдение на местното управление на водите и сушата в България", на която представихме наръчника за добри практики в управлението на водите в земеделското стопанство.

От добрите практики представихме информация за почвената влага, как да определим приблизително състава на почвата, системи за събиране на дъждовна вода, изчисление на потенциалното количество дъждовна вода, която може да бъде събрана, размери на резрвоара, използване на сива вода за поливане. Практики за задържане на вода в почвата, като изграждане на канавки, повишаване на биоразнообразието чрез засаждане на медоносни растения, изплозване на агро-лесовъдски системи (засаждане на дървесна растителност в ивици в обработваеми земи).  

Представихме и кампанията за набиране на средства за изграждане на сондаж в декоративен разсадник "Цветята на Камен". 

Повече информация за добрите практики и схеми можете да видите в прикачената презентация.

Прикачени файлове: 
PDF icon presentation_guidecases_03112021_final_web.pdf

Коментари

Влез или се регистрирай, за да можеш да коментираш

 


Проектът "Да си спомним да общуваме: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси. https://www.activecitizensfund.bg

Дари