Подкрепа на становище срещу изграждане на ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на 1472,77 дка край Балчик

снимка на Бояна Василева

От "Зелени закони" подкрепяме становището на Коалиция "За да остане природа в България" към община Балчик, РИОСВ - Варна и МОСВ и представеното възражение  от собственици на имоти относно изграждането на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ от 1472,77 дка в защитена зона „Балчик” BG0002061. Становището на Коалицията акцентира върху попадането на инвестиционното предложение в обхвата на защитената зона "Балчик" и обяснява защо според закона и принципите на устойчивото развитие е невъзможно на това място да бъде  изградено голф игрище.

.

Прикачени файлове

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Програмата „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. https://www.activecitizensfund.bg